Qualifications

  • Bachelor of Business Studies (Hons.) – Massey University, New Zealand
  • Master of Business Studies – Massey University, New Zealand
  • Master of Sustainability, Monash University